Európske spotrebiteľské centrum

Európske spotrebiteľské centrum v SR (ESC v SR), ako člen siete Európskych spotrebiteľských centier v rámci EÚ vrátane Nórska a Islandu, už od marca 2006 pomáha spotrebiteľom pri riešení cezhraničných reklamácií v rámci EÚ, poskytuje poradenstvo a pomoc spotrebiteľom pri nákupoch v rámci EÚ a tým napĺňa hlavnú ideu siete – priblížiť spotrebiteľom vnútorný trh a zvýšiť ich dôveru v cezhraničné nakupovanie. Pokiaľ máte problém ako spotrebiteľ a tento problém sa týka výrobku alebo služby, ktoré ste si zakúpili v rámci EÚ, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum. Svoj prípad zašlite priamo vyplnením interaktívneho formulára, ktorý nájdete na web stránke www.esc-sr.sk v časti Naše služby – Podanie sťažnosti. K formuláru je možné priložiť 4 podporné doklady (objednávku, zmluvu, faktúru, e-mailovú komunikáciu a pod.), ostatné doklady môžete poslať emailom, faxom alebo poštou na adresu Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava.

Služby ESC v SR sú bezplatné a založené na mimosúdnej báze, t.j. ESC v SR nemá donucovaciu právomoc.
Máte záujem využiť naše služby? Kontaktujte nás
Zostaňte s nami v spojení aj na sociálnych sieťach