SPPPK

Od svojho vzniku sa naše združenie drží motta:

Spravodlivosť je pevná a trvalá vôľa priznávať každému, čo mu právom patrí

Ulpianus Domitius

Našim cieľom je v prvom rade zvyšovanie informovanosti a právneho povedomia spotrebiteľov prostredníctvom kvalifikovaného poradenstva. Náš tým tvoria najmä právnici, ktorí sa snažia svojimi odbornými vedomosťami pomôcť občanom pri riešení ich spotrebiteľských problémov už viac ako 12 rokov, buď ako fyzické osoby alebo ako členovia združenia. Snažíme sa vyriešiť včas a úspešne spotrebiteľský problém. Úzko spolupracujeme s mediálnym centrom, ktoré združuje najlepších odborníkov. Snažíme sa aktívne propagovať mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov alebo alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Od svojho vzniku je vždy prvou otázkou, ktorá kladie na spotrebiteľa, ktorý má práva ako spotrebiteľ. Preto sa snažíme profesionálne vysvetľovať im dané práva. Naše združenie sa aktívne venuje ochrane práv spotrebiteľov od svojho vzniku. Predtým sa naši členovia zapájali do dobrovoľníckej činnosti na podporu spotrebiteľských práv viac ako 12 rokov. Denne sa naši členovia zdokonaľujú v spotrebiteľskom práve. Zúčastňuje sa na rôznych konferenciách a seminároch. Naše združenie združuje viac ako 60 členov od svojho vzniku.

Informácie a poradenstvo patria medzi prioritné činnosti nezávislých spotrebiteľských organizácií. V prípade, že poskytnutie informácií alebo rady nie je dostatočné, vznikne možnosť vstúpiť do sporu a vyhľadávania sprostredkovania riešení adresovaných obom zúčastneným stranám. Táto činnosť oprávňuje spotrebiteľské združenie aj zákon č. 250/2007 Zz v znení neskorších predpisov. Preto naša združenie túto možnosť dlhodobo využíva, spotrebitelia poradcovia absolvovali odbornú prípravu v oblasti spotrebiteľského práva a získané vedomosti a skúsenosti každodenne úspešne uplatňujú vo svojej praxi.

Naše ciele:
 • Príprava kontaktných pracovníkov na poskytovanie poradenstva / zmeny v legislatíve, mimosúdne riešenia a prípadne spolupráca s právnikmi.
 • Výber spotrebiteľských prípadov / sporov vhodných na mimosúdne riešenie (využitie mediácie).
 • Spolupráca kontaktných osôb s internými a externými právnikmi a pri riešení sporov, ak má združenie svojich právnych zástupcov.
 • Vyhodnocovanie a prezentácia výsledkov spolupráce pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.
 • Pokračovanie neúspešných mimosúdne riešených spotrebiteľských prípadov podaním na súd s využitím interných právnikov.
 • Využívanie výsledkov projektu pre ďalšiu činnosť nášho združenia. Riešenia pokrývajú všetky sektory výrobkov a služieb – typickým prípadom je neuznaná reklama – najobľúbenejšie obuv a textil, mobily, telekomunikačné služby, finančné služby, internetový a podomový predaj, energia, autobazár, elektronika a domáce spotrebiče. Doba riešenia je veľmi rozdielna – od riešenia takmer okamžitého – niekoľko dní, týždňov a mesiacov až po viac ako pol roka, najčastejšie je 1-2 týždne. Priemerná úspešnosť riešenia je 40 – 60 percent.
 • Zastupovanie záujmov spotrebiteľov: – ide predovšetkým o spoluprácu so štátnymi a neštátnymi orgánmi a organizáciami v oblasti legislatívy a inštitucionálneho zabezpečenia spotrebiteľskej politiky. Niektoré z nich je potrebné riešiť až formou zastupovania pred súdom. Naše združenie vystupuje na súdoch aj ako vedľajší účastník na strane spotrebiteľov a napr. Zlata Bernadičová a Anna Repiská – neplatnosť kúpnej zmluvy, vedená na OS BA IV.

Pôsobnosť nášho združenia - poradenstvo:
 • Spotrebiteľské úvery
 • Neférové zmluvy
 • Bankové služby
 • Nákup cez internet
 • Letecká doprava
 • Zmluva o zájazde
 • Záručná doba a reklamácia
 • Podomový predaj

Ďalej poskytujeme:
 • Bezplatné právne, finančné a energetické poradenstvo,
 • Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov,
 • Zastupovanie spotrebiteľov v konaní pred súdom,
 • Zastupovanie v konaní o zastavenie alebo odklad exekúcie,
 • Osobný bankrot spotrebiteľa,
 • Kolektívne vyjednávanie spotrebiteľských zmlúv,
 • Neformálne vzdelávanie spotrebiteľov v rámci škôl iných inštitúcií.

Združenie združuje odborníkov na spotrebiteľské právo a vieme zabezpečiť odborný servis pre spotrebiteľa.
Máte záujem využiť naše služby? Kontaktujte nás
Zostaňte s nami v spojení aj na sociálnych sieťach