Cenník mediačného centra

Konzultácie


Úvodná konzultácia s mediátorom stojí 60 eur a trvá maximálne hodinu a pol. Následne podľa druhu sporu určíme cenu za ďalšie poskytnuté mediačné služby alebo poradenstvo. Cena závisí od druhu a náročnosti riešenia konkrétneho sporu.


Poplatky a ďalšie náklady


Počas mediácie môžu popri odmene pre mediátora vznikať aj náklady na úhradu za vyhotovenie notárskej zápisnice, poplatkov za schválenie zmieru na súde prípadne iné výdavky, ktoré súvisia s mediačnou činnosťou. Na vznik možných poplatkov vás upozorním vopred.

Činnosť mediátora sa vykonáva na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o mediácii“). Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odmenu za výkon mediácie.
Máte záujem využiť naše služby? Kontaktujte nás
Zostaňte s nami v spojení aj na sociálnych sieťach